Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/229 - Rozenlaan 20 - Lorens Van Rompaey en Stefie Verelst

Gepubliceerd op  di 20 aug 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Lorens Van Rompaey en Stefie Verelst, Frans Halsvest 15 bus 2 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rozenlaan 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie E, perceel 68V. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, ยง2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 1/ Volgens de verkavelingsvoorschriften moet de woning geplaatst worden op minstens 4m van de zijperceelsgrenzen. Volgens de plannen van deze aanvraag wordt de woning ingepland op 3m van de linkse perceelsgrens. 2/ Volgens de verkavelingsvoorschriften is enkel een plat dak toegelaten op de uitbouwen. De plannen van deze aanvraag geven aan dat ook het hoofdvolume van de woning wordt afgewerkt met een plat dak.

De aanvraag ligt van 23 augustus 2019 tot en met 21 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.