Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/255 - het uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf - Uilelei 7

Gepubliceerd op  di 06 aug 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door KRIKATO bvba, Uilelei 7 te 2861 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Uilelei 7 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 301_, 302_, 307D, 345_, 346_, 357K, 364D, 364E.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.3.2°, 15.1.1°, 17.3.3.2°b), 17.3.4.2°b), 17.3.5.2°b), 17.3.6.2°b), 17.3.8.1

° Reden openbaar onderzoek: Voor de volgende stedebouwkundige handelingen:

• Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m², een volume van meer dan 3.000m³

• Het aanmerkelijk wijzigen van het relief van de bodem, ..., uitgevoerd buiten een industriegebied en met een grondoppervlakte van meer dan 1000m² Voor de volgende ingedeelde inrichting of activiteit:

• Er worden verschillende rubrieken aangevraagd van klasse 1 en klasse 2

De aanvraag ligt van 7 augustus 2019 tot en met 5 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.