Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/305-het vernieuwen van de warmtekrachtkoppeling-Heivelden 33-Paul Geerts

Gepubliceerd op  vr 11 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Paul Geerts, Heivelden 33 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heivelden 33 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie E, perceel 21M, 21P.

Het betreft een aanvraag tot het vernieuwen van de warmtekrachtkoppeling.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

3.4.1°a)

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen rubrieken klasse 2

De aanvraag ligt van 11 oktober 2019 tot en met 9 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.