Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/331-Bergstraat zn-Jozef De Weerdt

Gepubliceerd op  do 31 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jozef De Weerdt, Bergstraat 43A te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergstraat ZN te 2860 sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 481Y, 481Z.

Het betreft een aanvraag tot het vervangen van een wkk en het regulariseren van een noodstroomgroep, lozen bedrijfsafvalwater en opslag producten.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

Rubrieknummers:

-17.3.2.1.1.2°, 31.1.2°b), 6.5.1°, 12.1.1.12°b), 3.4.1°a), 6.4.1°a)

Reden openbaar onderzoek:

Milieu klasse 2

De aanvraag ligt van 31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.