Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/343 - Leemstraat 121- Immo Vets

Gepubliceerd op  do 28 nov 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Immo - Vets, Abeelstraat 2A te 2580 Putte, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leemstraat 121 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie C, perceel 259G4, 259Z4.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van feestzalen 'de lemenhoek'.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, ยง2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

1) Volgens het RUP dient er rond de parking een groenbuffer voorzien te worden met een breedte van 3,0m. Volgens de plannen van deze aanvraag wordt er rondom de parking een groenscherm voorzien met een maximale breedte van 1,5m.

2) De aanvraag omvat een regularisatie voor een terrasoverkapping. Volgens het RUP bevindt dit zich deels in zone voor gebouwen (art. 1) en deels in zone voor buitenruimte (art. 2). Deze laatste zone is enkel bestemd als bouwvrije buitenruimte.

De aanvraag ligt van 28 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.