Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/355 - Clemenceaustraat 47- Jan Gobbens

Gepubliceerd op  do 14 nov 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jan Gobbens, Oude Liersebaan 139B te 2570 Duffel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Clemenceaustraat 47 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 416R5.

Het betreft een aanvraag tot het herbouwen van een gesloten eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het perceel van de aanvraag is gelegen binnen het RUP Centrum Elzestraat - zone voor kernversterking. Met deze aanvraag wordt de volgende afwijkingen aangevraagd:
1) Volgens de voorschriften van het RUP mag de bouwhoogte maximaal 3,60m bedragen voor de bouwdiepte tussen 13,0m en 17,0m. Volgens deze aanvraag bedraagt de hoogte binnen deze bouwdiepte 3,90m en 4,70m.
2) Volgens de voorschriften van het RUP  mag er een dakuitbouw voorzien worden. Deze mag een totale breedte hebben van maximaal 1/3 van de kroonlijstlengte (namelijk 1,20m) en maximaal 1/2 van de dakhoogte (namelijk  1,12m). Volgens deze aanvraag bedraagt de breedte van de dakuitbouw 2,95m en de hoogte 1,37m.

De aanvraag ligt van 14 november 2019 tot en met 13 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.