Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/403 - Vijverstraat 3 -Willem Meert

Gepubliceerd op  do 13 feb 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Willem Meert, Emiel Opdebeecklaan 36 bus B te 3140 Keerbergen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vijverstraat 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 834E, 834F.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er wordt een afwijking gevraagd voor een reliëfwijziging. Volgens de voorschriften zijn er nergens reliëfwijzigingen toegestaan behoudens voor de toegangen tot de gebouwen. Het ontwerp voorziet een ophoging van het volledige perceel met de vrijgekomen grond uit de bouwpunt.

De aanvraag ligt van 13 februari 2020 tot en met 13 maart 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.