Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/430- Mechelbaan 16-Steven Verheyen en Eva Vertommen

Gepubliceerd op  vr 31 jan 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Steven Verheyen en Eva Vertommen, Blaasbalgstraat 2 bus 3 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelbaan 16 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie A, perceel 140S.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

  • Volgens de verkavelingsvoorschriften is enkel een plat dak toegelaten op de uitbouw van het hoofdgebouw en op bijgebouwen. Met deze aanvraag wenst men een regularisatie voor het plat dak op de gehele woning.

De aanvraag ligt van 31 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.