Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/030 - Goorboslei 19 - Bart De Boeck

Gepubliceerd op  vr 14 feb 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Bart De Boeck, Goorboslei 19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Goorboslei 19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 32E2.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad, terras, poolhouse, bronbemaling en het dempen van een vijver.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

53.2.2°a)

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens het RUP zonevreemde woningen is het aanleggen van niet overdekte constructie beperkt tot maximaal 80m² in de zij- en achtertuin. Met deze aanvraag wordt in totaal meer dan 80m² (ongeveer 100m²) verharding voorzien.

De aanvraag ligt van 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.