Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/033-Christophe Peeters

Gepubliceerd op  do 12 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Cristophe Peeters, Vermeulenstraat  2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vermeulenstraat 2 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 828K.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een omheining en verharding.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

1/ Volgens de verkavelingsvoorschriften mag de voortuinstrook maximaal 15% verhard worden (met uitzondering wandelpaden en de opritstrook). Met deze aanvraag wordt ongeveer 38% van de voortuinstrook verhard. 

2/ Volgens de verkavelingsvoorschriften mag er in de voortuinstrook een afsluiting geplaatst worden met een maximale hoogte van 0,4m. Volgens deze aanvraag wordt een afsluiting geplaatst met een hoogte van 1,8m. 

De aanvraag ligt van 12 maart 2020 tot en met 10 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.