Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/063- Vermeulenstraat 22-Eline Senesael

Gepubliceerd op  vr 20 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Eline Senesael, Vermeulenstraat 22 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vermeulenstraat 22 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 828L2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een carport met tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 2.5.A dat de carport langs 3 of 4 zijden open moet zijn. Onder artikel 2.5.B en 3.3 dat de carport verplicht gerealiseerd dient te worden op het volledige oppervlakte van de bestemde zone. Onder artikel 2.5.C en 3.4 dat de muur op de perceelsgrens voor gekoppelde carports dient voorzien te worden in metselwerk over de gehele lengte.

In het ontwerp van de aanvraag wordt er een carport voorzien gekoppeld met achteraan een gesloten tuinhuis waardoor er geen 3 volledige open zijden zullen zijn. De carport met gekoppeld tuinhuis zal 8,5m zijn ipv 9m zoals de voorziene zoneoppervlakte op het inplantingsplan. De scheidingsmuur in gemetste steen zal 6m bedragen vanaf de voorkant van de bouwzone van de carport ipv 9m.

De aanvraag ligt van 20 maart 2020 tot en met 18 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.