Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/066-Mechelsesteenweg 119-The Nick bvba

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door the Nick bvba, Turnhoutsebaan 575 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelsesteenweg 119 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 725Z, 727T4, 727V4.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de functie van detailhandel naar dagrecreatie voor sport, het uitbreiden van het handelspand, het voorzien van een parking en reclamebord en het rooien van 3 bomen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

16.3.2°a), 3.2.2°a)

Reden openbaar onderzoek:

Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m². De oppervlakte van de nieuwe constructie bedraagt 788,79m². 

Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto volume van meer dan 3000m³. Het volume van de nieuwe constructie bedraagt 6639,93m³.

De aanvraag ligt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aan