Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/069-Dirk Goor Sarah Delvou

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Dirk Goor en Sarah Delvou, Beatrijsstraat 68 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Beatrijsstraat 68 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 22E2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de verkavelingsvoorschriften kan een bijgebouw geplaatst worden met een maximale bouwhoogte van 3,0m dat afgewerkt wordt met een plat dak en de gevels uit baksteen. 
Met deze aanvraag wordt een bijgebouw geplaatst dat afgewerkt wordt met een zadeldak waarvan de kroonlijsthoogte 2,0m bedraagt en de nokhoogte 3,7m. De gevels van het bijgebouw worden afgewerkt met Thermowood.

De aanvraag ligt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.