Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/088-Rozendaalweg 23-23A-André Vervloet

Gepubliceerd op  vr 26 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door André Vervloet, Rozendaalweg 23A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rozendaalweg 23-23A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie E, perceel 149K.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van het verbouwen van een woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:
De aanvraag wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er is een afwijking inzake het RUP zonevreemde woningen artikel 1.2 Inrichtings- en beheersvoorschriften m.b.t. het wonen.

De aanvraag ligt van 26 juni 2020 tot en met 25 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.