Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/100-Bemortel-Jalcos NV

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jalcos NV, Zinkvalstraat 5 te 2630 Aartselaar, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bemortel ZN te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 392C, 392D.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een longeerpiste, stapmolen en een stalplaats voor opslag met de bijhorende buitenaanleg voor een paardenopleidingscentrum.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1°, 19.6.2°a), 28.2.c)1°, 32.4.

Reden openbaar onderzoek:

1) De aanvraag betreft een klasse 2.

2) Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m². Met deze aanvraag worden 3 constructies opgericht, die een totale oppervlakte hebben van 901m² (stal 200m², longeerpiste 351m² en stapmolen 351m²).

De aanvraag ligt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.