Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/127-Esdoornstraat 8-Jan Denies

Gepubliceerd op  ma 15 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jan Denies, Esdoornstraat 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Esdoornstraat 8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie E, perceel 332T3.

Het betreft een aanvraag tot het plaatsen van een carport en tuinhuis. Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er wordt gekozen voor een licht hellend dak terwijl de verkavelingsvoorschriften enkel een plat dak voorzien.

De aanvraag ligt van 15 juni 2020 tot en met 14 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via http://www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via http://www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.