Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/172-Zorgvliet 23-Steven Vodderie en An Ceuls

Gepubliceerd op  vr 17 jul 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Steven Vodderie en An Ceuls, Zorgvliet 23 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Zorgvliet 23 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 760R.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande woning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de voorschriften van het het RUP Centrum Elzestraat moet de kroonlijsthoogte tussen een bouwdiepte van 9,0m - 13,0m maximaal 6,50m bedragen. Door het plaatsen van een nieuw volume aan de achterzijde, ter hoogte van de zolder, wordt de kroonlijsthoogte opgetrokken naar 7,35m.

De aanvraag ligt van 17 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.