Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2021/124 - Drevendaal 1 - Strijbroek 4 - Greenyard Fresh Belgium

Gepubliceerd op  do 10 jun 2021

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Greenyard Fresh Belgium, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Drevendaal 1, Strijbroek 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie D, perceel 292B, 301H2.

Het betreft een aanvraag tot het actualiseren van de koelinstallaties.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.2°, 29.5.7.2°a)1), 12.2.2°, 16.3.2°b), 17.1.2.1.1°, 17.1.2.2.2°, 45.13.d)2°a).

Reden openbaar onderzoek:

Regularisatie van de koelinstallaties klasse 2.

De aanvraag ligt van 10 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.