Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2021/152 - Wavervelden 24 - Patrick Weckesser en Els Tillemans

Gepubliceerd op  vr 04 jun 2021

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Patrick Weckesser en Els Tillemans, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wavervelden 24 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie A, perceel 91C2, 91E2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 16.3.2°a)

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16, tot en met 4.4.23 en 4.4.26, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De aanvraag ligt van 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.