Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2021/167/OMZ - Dreefvelden 46 en Dreefvelden 60 - Metaalhandel Wynants en zonen

Gepubliceerd op  vr 04 jun 2021

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Metaalhandel Wynants en zonen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 46 en Dreefvelden 60 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 600E, 600S, 600W, 601H, 601N, 601R, 603D, 613B2.

Het betreft een aanvraag tot het omzetten van de milieuvergunning van een schrootverwerkingsbedrijf naar een omgevingsvergunning.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1, 15.2, 15.4.1, 16.3.2.a, 17.1.2.1.2, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.1, 17.3.6.1.a, 17.4, 2.2.1.d.1, 2.2.1.e.3, 2.2.2.c.4, 2.2.2.d.2.b, 2.2.2.f.1, 2.2.2.g.2, 29.5.2.2.a, 3.4.1.b, 6.4.1, 6.5.1.

Reden openbaar onderzoek:

het omzetten van de milieuvergunning klasse 1 van een schrootverwerkingsbedrijf naar een omgevingsvergunning.

De aanvraag ligt van 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.