Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2021/173 - Dreefvelden 18 - Jacobs NV

Gepubliceerd op  do 10 jun 2021

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jacobs NV, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 609P, 609R.

Het betreft een aanvraag tot het verder exploiteren van een betoncentrale na verandering door uitbreiding.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.4.1°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.2°, 29.5.2.1°a) 12.2.1°, 15.1.1°, 15.2, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.1.a, 17.4, 30.3.c, 6.4.1, 6.5.1.

Reden openbaar onderzoek:

het verder exploiteren van een betoncentrale (klasse 1) na verandering door uitbreiding.

De aanvraag ligt van 10 juni 2021 tot en met 9 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket