Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbare orde en veiligheid bij evenementen

Afhankelijk van de aard en het aantal bezoekers van je evenement, moet je mogelijk een aantal (veiligheids)maatregelen nemen.

Dat kan te maken hebben met het serveren van alcohol, gebruik van gasflessen, open vuur, … Mogelijk moet je ook medische bijstand voorzien of extra sanitaire voorzieningen plaatsen.

Enkele algemene richtlijnen

Plaats je een tent? Dan moet je de brandweervoorschriften voor het plaatsen van een tent strikt naleven.

Er mogen geen vernielingen gebeuren aan de aanplantingen op het openbaar domein. Dat houdt in:

 • er mag geen publiek tussen de aanplantingen lopen;
 • de beplanting mag niet gesnoeid worden zonder onze toelating;
 • er wordt niets vastgenageld, vastgespijkerd of op enig andere manier bevestigd aan de bomen.

Er mogen geen vernielingen gebeuren aan het openbaar domein. Elke schade aan zitbanken, vuilbakken, … en andere gebouwen zal verhaald worden op de organisatoren.

Er mag geen vuilnis achterblijven na de festiviteiten, zowel op het terrein als daarbuiten. De organisatoren moeten eventueel achtergebleven drankbekertjes, glazen, flessen, afspanlinten, … verwijderen.

De organisatoren moeten maatregelen nemen om hinder door nachtelijk rumoer van bezoekers op de openbare weg te beperken. Bijvoorbeeld door de bezoekers met een affiche erop wijzen dat verstoring van de nachtrust een boete kan opleveren.

Openbare handhaving

Het gemeentebestuur staat in voor de handhaving van de openbare orde. De politie kan toezien op de handhaving van die orde. Dus kunnen zij te allen tijde toezicht uitoefenen tijdens een evenement (identiteitscontroles, doorzoeken van voertuigen, voorwerpen bestuurlijk in beslag nemen, ...)

Als de politiediensten vaststellen dat de openbare rust of orde verstoord wordt, kunnen zij de manifestatie stopzetten indien de orde of rust niet hersteld wordt op hun eerste vraag. Het stopzetten van de manifestatie sluit echter strafrechtelijke vervolging van de organisator of de rustverstoorders niet uit.

Bewakingsdiensten

Met een goede voorbereiding en organisatie kunnen in de meeste gevallen de problemen worden voorkomen. Door goede afspraken te maken met de personen die instaan voor organisatorische functies, kan er meestal tijdig en gepast worden opgetreden in probleemsituaties door sociaal vaardig optreden.

Mogelijkheden:

 • Een erkende bewakingsfirma inhuren. Dit moet worden gemeld via het meldingsformulier, deze kan dit echter wel weigeren (maar zal dit normaal gezien niet doen).
 • Een beroep doen op eigen vrijwilligers. Vrijwilligers zijn verantwoordelijken, medewerkers of leden van de vereniging. Dit kunnen bij een jeugdorganisatie dus ook ouders zijn die mee helpen. De namen (en geboortedatum) moeten worden doorgegeven aan de politie, deze kan wel bepaalde personen weigeren.
 • Men kan ook een combinatie maken van professionele bewakers en vrijwilligers. Goede afspraken en communicatie zijn dan wel noodzakelijk.

Het inzetten van allerlei plaatselijke verenigingen bijvoorbeeld hondenclubs, karateclubs, … is dus uitgesloten.

Voorwaarden voor vrijwilligers

 • Bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen.
 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en er hun woonplaats hebben.
 • Bepaalde beroepen niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar).
 • Sinds 5 jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst.
 • De leeftijd van 18 jaar (voor de vrijwilligers) en 21 jaar (voor de verantwoordelijke) bereikt hebben.

Bevoegdheden

Een bewaker heeft geen enkele bijzondere bevoegdheid. In bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden kunnen zij personen die zich de toegang wensen te verschaffen, onderwerpen aan een oppervlakkige controle van kledij en handbagage. Hiervoor is wel uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester vereist! Systematische controles (van alle bezoekers) zijn verboden.

Bewakers mogen geen geweld gebruiken, niet fouilleren, geen controle uitoefenen op de openbare weg of controle doen naar drugs.

Deel deze pagina