Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Ouderenbehoefteonderzoek

In het najaar van 2022 nam het gemeentebestuur samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor de tweede keer een ouderenbehoefteonderzoek af (eerste keer in 2015).

Het onderzoek

Een dertigtal vrijwilligers trok tussen augustus en december 2022 met een lange vragenlijst van deur tot deur bij thuiswonende 60-plussers in onze gemeente. 380 van hen vulden de vragenlijst in. Een mooi aantal dat toelaat om een representatief onderzoek te voeren.

De resultaten

Eind mei kwamen medewerkers van de VUB de resultaten voorstellen aan het seniorencomité.

Op woensdag 7 juni werden ze aan de gemeenteraad toegelicht tijdens een raadscommissie. Deze voorstelling kunt u hier herbekijken.

In het gemeentelijk infoblad #SKWleeft van juli - augustus 2023 bundelden we de belangrijkste cijfers in een artikel van drie pagina's. U kunt het downloaden onderaan deze pagina.

Onderaan deze pagina vindt u eveneens het volledige, 375 pagina's tellende, rapport.

Wat nu?

Met de gegevens van het ouderenbehoefteonderzoek zal het gemeentebestuur een beleidsplan op maat uitwerken. Ook het seniorencomité gaat met de resultaten aan de slag. De klankbordgroep senioren heeft werkgroepen opgericht rond verschillende thema's: evenementen voor senioren, eenzaamheid & armoede, gezondheid en zorg, mobiliteit & veiligheid, sport, digitalisering en huisvesting.

Voel jij je geroepen om je te engageren in één of meerdere van deze werkgroepen? Neem dan contact op met Ward Liekens (ward.liekens@telenet.be).

Deel deze pagina