Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Schoolraden gemeentelijke scholen

Als schoolbestuur van de drie gemeentelijke basisscholen Dijkstein, GLOC en Octopus zal het gemeentebestuur in 2020 schoolraden oprichten. Op maandag 2 december 2019 nam de gemeenteraad de beslissing hiertoe.

De schoolraden zullen bestaan uit drie geledingen: ouders, personeel en lokale gemeenschap. Elke geleding vaardigt drie vertegenwoordigers af. De vertegenwoordigers van de ouders en het personeel worden aangeduid via een verkiezing. De invulling van het mandaat van de lokale gemeenschap gebeurt op basis van coöptatie.