Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2018/307 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met woongelegenheid - Dreefvelden 19A - Kedomi bvba

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 4 maart 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Kedomi bvba, met als adres Ijzerenveld 140A te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 14 december 2018. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 19A te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 596H4. 

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw met woongelegenheid.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
6.5.1° 1 verdeelslang aan een bovengrondse houder van 5.000 l voor het bevoorraden van de eigen voertuigen 1 3
17.3.2.1.1.1°b) bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 l voor de opslag van 4225 kg mazout met één verdeelslang 4.225 ton 3
15.1.1° stalling van 7 voertuigen en 2 aanhangwagens in een loods; nml. een heftruck, een kleine wiellader (knikmops), een wiellader van 3.5 ton, een kraan van 3.5 ton, een tractor, 2 bestelwagens en 2 aanhangwagens 9 3
15.4.1° Wasplaats voor het afspuiten van voertuigen en machines waar max. 2 voertuigen/machines per dag worden afgespoten en max. 4 per week, voorzien van een bezinkput en een KWS-afscheider 2 per dag

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 15 maart 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.