Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/047 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het regulariseren van een woninguitbreiding, de voorgevel en een tuinhuis - 't Pleintje 11 - Herman Vanhove en Nadia Janssens

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 13 mei 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Herman Vanhove en Nadia Janssens met als adres Kazernedreef 1 bus 9 te 2500 Lier.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 16 februari 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging 't Pleintje 11 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12027, sectie C, perceel 118W4.

Het betreft het regulariseren van een woninguitbreiding, de voorgevel en een tuinhuis.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 24 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.