Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/058- Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal met mestsilo en het regulariseren van een bestaande zandpiste - Bart Hellemans - Wilsonstraat 63

Gepubliceerd op  ma 11 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Bart Hellemans, Wilsonstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wilsonstraat 63 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie A, perceel 531H, 531L.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een paardenstal met mestsilo en het regulariseren van een bestaande zandpiste.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1°, 17.4., 28.2.c)1°, 43.1.2°a), 53.3., 53.8.1°a)

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de voorschriften van het RUP zonevreemde woningen Zone voor landelijk buitengebied staat onder artikel 2.2.2: 'De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en opritten tot de woning en de woningbijgebouwen en de aanleg van niet overdekte constructies tot maximaal 80m² per goed in zijtuin en achtertuin.' Onder artikel 2.2: 'het oprichten van nieuwe vrijstaande woningbijgebouwen is slechts mogelijk tot maximaal 40m² vloeroppervlakte, waarbij de maximale oppervlakte van 40m² handelt over het totaal van alle woningbijgebouwen die bij de woning zijn opgericht, ongeacht of deze zich bevinden binnen een straal van 30m vanaf de woning of zij zich buiten deze afstand bevinden. Nieuwe woningbijgebouwen kunnen slechts worden opgericht binnen een straal van 30m vanaf de woning'

In het ontwerp van de aanvraag wordt er een paardenstal gevraagd waardoor de oppervlakte van de woningbijgebouwen in totaal 200m² bedragen en de verhardingen bedragen 186m².

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.