Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/068 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een bronbemaling in functie van bouwproject Borgerstein - Ijzerenveld - Seminarielei - Bergesteyn

Gepubliceerd op  do 18 jul 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 8 juli 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Bergesteyn met als adres Lammerdries 12 te 2440 Geel. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 1 maart 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ijzerenveld - Seminarielei te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie C, perceel 201H, 201K, 201M, 201N, 207V, 208R2. 

Het betreft het uitvoeren van een bronbemaling in functie van bouwproject Borgerstein. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek Omschrijving
17.1.1.1 Opslag van 500l siliconenspray, zinkspray, graffiti
17.1.2.1.1 Opslag van 900l gas: propaan, butaan, acetyleen, zuurstof voor laswerken, snijbranden en dakdichting
17.3.2.1.1.1.b Opslag van 7,5ton stookolie in bovengrondse tanks
17.3.2.2.1 Opslag van 1.900kg producten: ruitenreiniger, defroster, verven, vernissen, PU schuimen, chemische verankeringen
17.3.4.1.b Opslag van 1,9ton cementhoudende bouwmaterialen, zoutzuur en reinigingsproducten
17.3.6.1.b Opslag van 1,9ton cementhoudende bouwmaterialen, reinigingsproducten, benzine, olieën
17.3.7.1.b Opslag van 1,9ton ontkistingsolie, white spirit,PU schuimen
17.3.8.1 Opslag van 1,9ton white spirit, siliconen,epoxy, javel
17.4 Opslag van 4.000l werfopslag van verbruiksproducten
30.3.a Mortelsilo’s met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kw
53.2.2.b.2 Het oppompen van grondwater met een debiet van 210.000m³/jaar (tijdelijke bemaling ifv bouwwerken)

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 juli 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.