Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV2019/077/OVE- Bekendmaking melding voor het overdragen van de rubrieken van een exploitatie - Carlo Cars - Liersesteenweg 110,110B,112

Gepubliceerd op  di 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 1 april 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Carlo Cars, Liersesteenweg 110 B te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 8 maart 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Liersesteenweg 110, Liersesteenweg 110B, Liersesteenweg 112 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie E, perceel , 413C3, 413G3.

Het betreft het overdragen van de rubrieken van een exploitatie.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Klasse 
15.5.1.a Garage en carrosseriebedrijf met 1 schouwput en 2 hefbruggen 3
15.5.2.a.2 Lozing van 0.06 m³/u bedrijfsafvalwater 3
15.5.2.f Wassen van maximaal 9 voertuigen per dag met handcarwash 3
15.5.2.g.3 Stallen van maximaal 3 geaccidenteerde voertuigen 3
15.5.2.h Compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW 3
15.5.2.j Opslag van 400 kg gevaarlijke producten: 200 kg koelvloeistof en 400 l smeerolie 3
15.5.2.k.1 Opslag van 170 kg (200 l) mazout 3
15.5.2.l Opslag van 2.400 l aflaatolie en 400 l smeerolie 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 12 april 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen-p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges-Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel-per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11