Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/087 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een zorgvastgoed voor Borgerstein - Kapelweg-Seminarielei - Bergesteyn voor de stedenbouwkundige handelingen en Borgerstein voor de exploitatie

Gepubliceerd op  do 04 jul 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 24 juni 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Bergesteyn voor de stedenbouwkundige handelingen en Borgerstein voor de exploitatie met als adres Ijzerenveld 147 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 15 maart 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kapelweg, Seminarielei te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie C, perceel 170K, 186T, 186X, 201H, 201K, 201M, 201N, 207V, 208P2, 208R2, 429A. 

Het betreft het bouwen van een zorgvastgoed voor Borgerstein. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

rubriek Omschrijving
3.2.2.a Lozen van huishoudelijk afvalwater, uitbreiding tot 18.000m³/jaar
3.4.1.a Lozen van bedrijfsafvalwater, vermindering tot 0,6m³/u
12.2.1 Transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000kVA en 400 kVA (vermindering)
15.1.1 Het stallen van 7 voertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (vermindering met 7)
16.3.1.1 Koelinstallaties, compressoren en warmtepompen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 164 kW (uitbreiding)
17.3.4.2.b Opslag van 2,16ton bijtende vloeistoffen (zeep voor wasserij)
17.4 Opslag van 2.600l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
19.3.1.b Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van hout, uitbreiding tot 8kW
43.1.2.a Stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.090,4kW (vermindering)
46.2.b Wasserij met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 270kW (uitbreiding)
49.1 Rust- en verzorgingstehuis, uitbreiding tot 120 bedden

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 5 juli 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.