Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/123/OVE- Bekendmaking melding voor het verder exploiteren van een brasserie in de Midzeelhoeve - Midzelen 27 - Manuel Van Bocxlaer

Gepubliceerd op  do 04 apr 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 april 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Manuel Van Bocxlaer, frans hensstraat 44 bus2/1 te 2020 antwerpen BELGIE.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 14 april 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Midzelen 27 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12422, sectie D, perceel 86M.

Het betreft het verder exploiteren van een brasserie in de Midzeelhoeve.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid+eenheid
3.4.1.A Het lozen van minder dan 2m³/u bedrijfsafvalwater dat geen hoge concentraties aan gevaarlijke stoffen bevat. 3
17.3.2.1.1.1.b De opslag van 2.500kg stookolie in een ondergrondse tank. 3
45.4.d Verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong. 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 4 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11