Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/125 - Bekendmaking weigering van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonerf met 4 woonsten- Goorboslei 8J - Caes-Smets bvba

Gepubliceerd op  ma 13 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 19 december 2019 een weigering werd afgeleverd door het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, dienst Omgevingsberoepen, voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Caes-Smets bvba, met als adres Corluylei 53 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Goorboslei 8J te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 544B.

Het betreft het bouwen van een woonerf met 4 woonsten.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 15 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing.