Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/128 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw - Dreefvelden 21 - JP Machines BVBA

Gepubliceerd op  ma 24 jun 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 24 juni 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door JP Machines bvba, met als adres Dreefvelden 15 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 17 april 2019.

De aanvraag  heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 21 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 596H4.

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Hoeveelheid Klasse
15.1.1°: Al dan niet overdekte ruimte waarin 25 voertuigen gestald worden 25 voertuigen 3
17.4.: Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Benzine, olie, kuisproducten). 50 liter 3
16.3.1.1°: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 19 kW 19 kW 3
3.4.1°a): het lozen van 0,66 m³/uur bedrijfsafvalwater dat geen hogere concentraties gevaarlijke stoffen bevat dat vermeld in bijlage 2C. Dit bedrijfsafvalwater is afkomstig van het reinigen van de werkplaats alsook het afspuiten van de tuinmachines (gras- en zitmaaiers). 0,66 m³/uur 3
15.2. Werkplaats voor het onderhoud en herstellen van tuin en parkmachines 1 werkplaats 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 5 juli 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.