Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/152/OVE - Bekendmaking melding voor het gedeeltelijk overnemen van een landbouwbedrijf - Baronsdreef 2 - BROES J. BVBA

Gepubliceerd op  do 30 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 20 mei 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door BROES J. BVBA, Molenstraat 115 te 2861 Sint-Katelijne-Waver. 

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 3 mei 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Baronsdreef 2 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie C, perceel , 274F, 297V, 277, 279. 

Het betreft het gedeeltelijk overnemen van een landbouwbedrijf

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Klasse
6.4.1 Opslag van 200 l afvalolie en 600 l smeerolie in vaten boven lekbak 3
6.5.1 2 verdeelslangen (aan tank 5.000 l diesel en aan tank 2.500 l diesel) 3
15.1.1 Het stallen van 8 landbouwvoertuigen en aanhangwagens en 4 vrachtwagens en opleggers 3
16.3.1.1 2 luchtcompressoren samen 9 kW (5 kW en 4 kW) 3
17.3.2.1.1.1.b 5.000 l diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank en 2.500 l diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank 3
19.6.2.c 2.500 m³ stro en hooi en 250 m³ zaagsel en houtkrullen 2
45.14.3 4.000 m³ losse granen 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11