Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/158/VK - Bekendmaking weigering omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten voor halfopen eengezinswoningen - Populierenstraat 6-8 - Landmeterskantoor Van Eester bvba

Gepubliceerd op  do 24 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 14 oktober 2019 een weigering werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Landmeterskantoor Van Eester bvba, met als adres Het Bergsken 1 bus 2 te 2500 Lier. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 7 mei 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Populierenstraat 6-8 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie E, perceel 325F5. 

Het betreft het creëren van 2 loten voor halfopen eengezinswoningen. 

De aanvraag omvat: verkavelen van gronden. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 25 oktober 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing.