Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/161/ME Bekendmaking melding voor het plaatsen van een tijdelijke bemaling in functie van een archeologisch - Ijzerenveld z/n - Natasja Reyns

Gepubliceerd op  di 28 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Natasja Reyns, met als adres Woestijnstraat 45 te 2880 Bornem.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 8 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ijzerenveld ZN te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 2, sectie C, perceel 201K, 201M, 201N, 208R2.

Het betreft het plaatsen van een tijdelijke bemaling in functie van een archeologisch onderzoek.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, gelegen in een ander gebied dan de gebieden, vermeld in punt 1°, met een netto opgepompt debiet van10.000 m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.