Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/165 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt na afbraak van een woning - Leliestraat 13 - Aldi nv

Gepubliceerd op  do 26 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 16 september 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Aldi nv, met als adres Erasmuslaan 20 te 1804 Cargovil-Zemst. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 10 mei 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leliestraat 13 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie B, perceel 152K, 152L, 152M, 152T. 

Het betreft het bouwen van een supermarkt na afbraak van een woning. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
16.3.1.1° Koel- en diepvriesinstallaties voor het bewaren van producten, compressoren en een warmterecuperatiesysteem met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 77,98 kW 77.98 kW

 

3
12.2.1° Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 250 kVA 250 kVA

 

3
45.8.1°b) [Elektrische ovens voor het afbakken van broodjes met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 40 kW 40 kW

 

3
45.4.d) Een verkooppunt voor producten van dierlijke oorsprong (vlees, vis en gevogelte) 1 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 27 september 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.