Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/178 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een groentenverwerkend bedrijfsgebouw - Vergro nv - Hoveniersstraat z/n

Gepubliceerd op  di 22 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 21 oktober 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Vergro nv, met als adres Kleine Roeselarestraat 5 te 8760 Meulebeke.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 mei 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoveniersstraat zn, te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceelnummers 339F, 339G, 342F, 342H, 342N, 343F, 343G, 344V, 344W, 344X, 346H, 413B, 413C, 414C, 414D, 414E, 415R2.

Het betreft het bouwen van een groentenverwerkend bedrijfsgebouw.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek Omschrijving Hoeveelheid Klasse
17.4. Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van 300 l onderhoudsproducten (detergenten) 300 l 3
12.3.2° Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 5 batterijladers voor heftrucks (15 kW) en 8 batterijladers voor transpaletten (8 kW) 23 kW 3
12.2.2° Hoogspanningstransformator 1.250 kVA 1.250 kVA 2
15.1.1° Stalplaats voor vrachtwagens waaronder  20 stuks, nl. 10 trekkers en 10 opleggers en heftrucks max. 5 stuks 25 voertuigen 3
16.3.1.2° Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 200 kW waaronder: Koelgroepen (2 x 450 kW) en een warmtepomp (50 kW) 950 kW 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 1 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.