Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/193 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouwen met woongelegenheid - Dreefvelden 56A

Gepubliceerd op  do 05 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 9 september 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Denis Bernaerts met als adres Provinciestraat 71 te 2570 Duffel.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 5 juni 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 56a te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 600T, 600V, 601P, 601S, 613V, 613X, 614H3.

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw met woongelegenheid.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
23.3.1°a) Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, met een capaciteit van 80 ton 80ton

 

3
3.4.1°a) Het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater van laadkade met een debiet van 0.5m³/uur 0.5 m³/uur

 

3
33.4.1°a) Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met een capaciteit van 50 ton 50ton

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 september 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.