Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/209/ME - Bekendmaking melding voor het regulariseren van een veranda - Vestinglaan 55 - Peter Dekkers en Anita De Roover

Gepubliceerd op  do 18 jul 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 8 juli 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Peter Dekkers en Anita De Roover, Vestinglaan 55 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 20 juni 2019. 

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Vestinglaan 55 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  afdeling 12422, sectie D, perceel 324K2. 

Het betreft het regulariseren van een veranda. 

De melding omvat: stedenbouwkundige handelingen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 19 juli 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing. 

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11