Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/224 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwembad en het regulariseren van een tuinberging - Torekensvelden 13 - Filip Van den Bergh

Gepubliceerd op  do 31 okt 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 21 oktober 2019 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Filip Van den Bergh met als adres Torekensvelden 13 te 2861 Sint-Katelijne-Waver. 

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 28 juni 2019. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Torekensvelden 13 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie B, perceel 521T. 

Het betreft het plaatsen van een zwembad en het regulariseren van een tuinberging. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan: 

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Bronbemaling: maximaal 30.000 m3 per jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet. 

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 1 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. 

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

U dient het beroep in te dienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de 30 dagen na deze aanplakking. 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 tot en met artikel 67 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.