Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/293/ME - Bekendmaking melding voor het exploiteren van een lucht-water warmtepomp (unit 2)-Dreefvelden 11-Jemal nv

Gepubliceerd op  do 26 sep 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 9 september 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Jemal NV, Mechelsesteenweg 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 28 augustus 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Dreefvelden 11 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 614R3.

Het betreft het exploiteren van een lucht-water warmtepomp (unit 2).

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
16.3.1.1° [16. - Behandelen van gassen] > [16.3. - inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen):] > [16.3.1. - koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van:] > [16.3.1.1° - 5 kW tot en met 200 kW]

Aangevraagd voor gebruik van warmtepomp met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20 kW.

20.0 kW

 

3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 27 september 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11