Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/304 - Bekendmaking weigering omgevingsvergunning voor het regulariseren van het wijzigen van de hoofdfunctie industrie & bedrijvigheid naar de hoofdfuncties industrie & bedrijvigheid en detailhandel - Wolvenstraat 6B - Yacine Taouil

Gepubliceerd op  do 13 feb 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 3 februari 2020 een weigering werd afgeleverd voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Yacine Taouil met als adres Biststraat 41 bus 5 te 1910 Kampenhout.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 6 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Wolvenstraat 6B te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie A, perceel 167B.

Het betreft het regulariseren van het wijzigen van de hoofdfunctie industrie & bedrijvigheid naar de hoofdfuncties industrie & bedrijvigheid en detailhandel. 

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
15.2 Nieuw Werkplaats voor het nazicht, herstellen en onderhoud van motorvoertuigen 1 hefbrug 3
3.4 Nieuw Lozen van bedrijfsafvalwater 0,15m³/u 3
15.1.1 Nieuw Al dan niet overdekte ruimte waarin autovoertuigen of aanhangwagens gestald worden die geen personenwagens zijn 25 voertuigen 3
15.6.1 Nieuw Al dan niet overdekte ruimte waar geaccidenteerde voertuigen gestald worden 25 geaccidenteerde voertuigen 3
16.3.2.a Nieuw Compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 4kW en een airco met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5kW 9,5kW 3
6.4 Nieuw Opslag van afvalolie 200l 3
17.4 Nieuw Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 100kg 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 13 februari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing.