Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/350/ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een bronbemaling - Leliestraat 32-Frans De Weerdt

Gepubliceerd op  do 07 nov 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 28 oktober 2019 akte werd genomen van de melding ingediend door Frans De Weerdt, Waverstraat 17 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 16 oktober 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Leliestraat 32 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 507L.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) 53.2.2°a) - maximaal 30.000 m3 per jaar

Een bronbemaling voor de realisatie van een kelderverdieping van een woning met een maximaal lozingsdebiet van 3.120 m³/jaar

3.120.0 m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 8 november 2019 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11