Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/363 - Bekendmaking weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst na afbraak van de bestaande woning - Margareta Geeroms - Hoogstraat 18

Gepubliceerd op  ma 20 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 20 januari 2020 een weigering afgeleverd voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Greet Geeroms, met als adres Hoogstraat 20 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 30 oktober 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 18 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 417R2.

Het betreft het bouwen van een tweewoonst na afbraak van de bestaande woning.

De vergunning omvat: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 31 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing.