Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/419/ME - Bekendmaking melding voor het plaatsen van een bronbemaling-Heiken 5-Mathias Kerkhofs en Nathalie Augustynen

Gepubliceerd op  do 16 jan 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 6 januari 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Mathias Kerkhofs en Nathalie Augustynen, Sander De Vosstraat 1 bus 3 te 2500 Koningshooikt.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 23 december 2019.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Heiken 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12027, sectie E, perceel 90H3.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voor het verlagen van de grondwaterstand voor goede plaatsing van nieuwe woning 30000 m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 17 januari 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11