Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/0106 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een vrijstaand bijgebouw - Metin Dirlik en Alice Demir - Berlaarbaan 53A

Gepubliceerd op  vr 15 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Metin Dirlik en Alice Demir, Mechelsesteenweg 50 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Berlaarbaan 53A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12422, sectie C, perceel 308/02H, 308/02M.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen eengezinswoning met een vrijstaand bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de voorschriften staat onder artikel 3.2 'enkel strikt noodzakelijke toegangen kunnen voorzien worden in de zijtuinstrook'.

In het ontwerp van de aanvraag zijn er verharde parkeerplaatsen voorzien in de zijtuinstrook die geen strikt noodzakelijke toegangen zijn naar een garage of carport.

De aanvraag ligt van 15 mei 2020 tot en met 13 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via http://www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.