Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/057/ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het plaatsen van een bronbemaling i.f.v. een zwembad-Drevendaal 17-Waverstraat 42

Gepubliceerd op  do 26 mrt 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 9 maart 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Geert Lemmens, Drevendaal 17 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 28 februari 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Waverstraat 42 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie B, perceel 557V.

Het betreft het plaatsen van een bronbemaling i.f.v. een zwembad.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) grondbemaling is enkel in werking tijdens de plaatsing van de constructie 24.000m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 27 maart 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11