Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/080/ME - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het aanvragen van een bronbemaling - Zonstraat 36 - Marc Verelst

Gepubliceerd op  do 02 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 30 maart 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Marc Verelst, Oud-Strijderslaan 207 te 2200 Herentals.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 17 maart 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Zonstraat 36 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12035, sectie A, perceel 451N.

Het betreft het aanvragen van een bronbemaling.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
53.2.2°a) Bronbemaling met een maximaal debiet van 10.920 m³/jaar 10.920m³/jaar 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van beroepsmogelijkheden U kan deze informatie hier nalezen.