Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/160/ME - Bekendmaking melding voor het exploiteren van een slateeltbedrijf - Bredeheide 81 - Danny Dockx

Gepubliceerd op  do 09 jul 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 29 juni 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Danny Dockx, Bredeheide 81 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 6 juni 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Bredeheide 81 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: afdeling 12035, sectie A, perceel 200W.

Het betreft het exploiteren van een slateeltbedrijf.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Aard Omschrijving Hoeveelheid Klasse
43.1.1°c) Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting 5 CO2 Branders van 93 kW 465kW 3
15.1.1° Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Aanvraag van het stallen van 10 voertuigen: 1 vrachtwagen, 8 traktoren en 1 heftruck 10 voertuigen 3
16.3.2°a) Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Aanvraag van koelinstallaties voor het bewaren van voedingsmiddelen, airconditioninginstallaties van 5,15 kW 5,15kW 3
17.1.2.1.1° Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Aanvraag van opslagplaatsen voor

samengeperste, vloeibaar gemaakte

of in oplossing gehouden gassen, in

verplaatsbare recipiënten:

- 8 gasflessen van 50 L acetyleen

- 12 gasflessen van 50 L perslucht

1000L 3
17.3.2.1.1.1°b) Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Opslag van:

- 3.000 L mazout

- 11.000 L petroleum

11,32ton 3
17.4. Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Opslag van fytoproducten:

- 50 kg poeders

- 50 kg vloeibaar

100kg 3
6.5.1° Nieuwe exploitant - Overname bestaande inrichting Verdeelslang horende bij de houder voor 3.000 L mazout 1 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 juli 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11